El Blog d'en Potti

De plaça en plaça, de festa en festa.

La directiu 'Anti-correfocs' 2007/23/CE ?. La Fi dels correfocs 2!

potti | 27 Novembre, 2008 07:00 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Atenció, això pot ser LLARG!

On la podem trobar?
La podem trobar a la següent direcció.

Què ens diu?
A diverses webs (i a aquí també) s'ha començat a xerrar d'aquesta directiva però cap d'elles diu gaire clar què diu. Assenyalaré els punts que crec que son realment importants. Recordau què més amunt podeu accedir al pdf de la directiu.

De conformidad con los principios establecidos en la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización (6), los artículos pirotécnicos deben cumplir las disposiciones de la presente Directiva cuando se pongan por primera vez en el mercado comunitario. No obstante, en el caso de las festividades religiosas, culturales y tradicionales de los Estados miembros, los artificios de pirotecnia fabricados por el fabricante para su propio uso y que el Estado miembro haya autorizado para su uso en su territorio no pueden ser considerados como puestos en el mercado y, por consiguiente, no están sujetos a las disposiciones de la presente Directiva.

El que posa en perill els 'correfocs infantils'.

Dado el riesgo inherente a la utilización de los artículos pirotécnicos, resulta apropiado fijar una edad mínima para la venta y utilización por parte del consumidor, así como garantizar que su etiquetado contiene información sufi- ciente y adecuada para una manipulación segura de los mismos, a fin de proteger la salud y seguridad humanas y el medio ambiente. Se debe prever que determinados tipos de artículos pirotécnicos solo estén disponibles a través de expertos autorizados que dispongan de los conocimientos, cualificaciones y experiencia necesarios. En lo relativo a los artículos pirotécnicos para vehículos, debe tomarse en consideración, en lo que respecta a los requisitos de etiquetado, la práctica actual, así como el hecho de que estos artículos se suministran exclusivamente a usuarios profesionales

I el que jo crec què és el més rellevant...

El uso de artículos pirotécnicos y, más concretamente, el uso de artificios de pirotecnia va íntimamente ligado a costumbres y tradiciones culturales sensiblemente diver- gentes en los diversos Estados miembros. Ello hace necesario que se permita a los Estados miembros adoptar medidas para limitar la utilización o la venta al público de determinadas categorías de artificios de pirotecnia por razones de seguridad pública u otras

Clar que fins aquí només xerram de les consideracions i no de la directiu. Seguim llegint i crec que és força important assenyalar el següent. A l'article tres podem llegir la nova 'categorització de la pirotècnia'.

La categorización será la siguiente:
a) Artificios de pirotecnia
Categoría 1: artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel sonoro insignificante destinados a ser utilizados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales.
Categoría 2: artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimi- tadas.
Categoría 3: artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel sonoro no sea perjudicial para la salud humana.

Categoría 4: artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados a ser utilizados exclusivamente por expertos, también denominados «arti- ficios de pirotecnia para uso profesional» y cuyo nivel sonoro no sea perjudicial para la salud humana.
b) Artículos pirotécnicos destinados al uso en teatros
Categoría T1: artículos pirotécnicos de baja peligrosidad para su uso sobre el escenario.
Categoría T2: artículos pirotécnicos para su uso sobre el escenario destinados a ser utilizados exclusivamente por expertos.

Podem considerar que per als nostres correfocs ens referim a les categories u, dos i tres. Les categories van seguidament relacionades amb les edats mínimes per l'ús d'aquesta pirotècnia.

Artículo 7
Edades mínimas
1. Los artículos pirotécnicos no se venderán ni se pondrán a disposición de los consumidores por debajo de las edades mínimas expuestas a continuación:
a) Artificios de pirotecnia
Categoría 1: 12 años.
Categoría 2: 16 años.
Categoría 3: 18 años.
b)
Otros artículos pirotécnicos y artículos pirotécnicos destinados al uso en teatros Categorías T1 y P1: 18 años.

OOOOPS!! Què ens quedam fora dimonis infantils! Els menors de 12 anys ja no podran agafar res similar a la pirotècnia baix diferents penes. Mínim, segurament, la llei antiterrorista!

2. Los Estados miembros podrán aumentar la edad mínima prevista en el apartado 1 por motivos de orden público o seguridad pública. Los Estados miembros podrán reducir esta edad para los profesionales del ramo o las personas que sigan una formación en el mismo

Quina por que acabam de passar tots. És a dir, serà responsabilitat de cada estat membre les edats mínimes per poder emprar pirotècnia. Si això ho afegim al que hem mostrat abans on cada estat membre, si forma part de la seva cultura, podran modificar i 'adaptar' la directiu podem entendre que al nostre estat això 'no hauria' de passar. Ara bé, seguim depenent dels 'totxos' de torn.

Els 15 metres!

I, això dels 15 metres d'on ha sortit? direu. Al Anex 1 trobam els requisits fonamental de seguretat i és allà on surt tot el trull dels 15 metres. Llegim :
5) Los diversos grupos de artículos pirotécnicos deben asimismo cumplir como mínimo los requisitos siguientes:
A. Artificios de pirotecnia
1) El fabricante clasificará los artificios de pirotecnia en diferentes categorías de conformidad con el artículo 3, según su contenido neto en explosivos, distancias de seguridad, niveles sonoros o similares. La categoría se indicará claramente en la etiqueta:
a) para los artificios de pirotecnia de la categoría 1, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
i) la distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 1 metro. No obstante, si procede, la distancia de seguridad podrá ser inferior,
ii) el nivel sonoro máximo no podrá exceder los 120 dB (A, imp) o un valor equivalente de nivel sonoro medido por otro método apropiado, a la distancia de seguridad
iii) la categoría 1 no incluirá petardos, baterías de petardos, truenos ni baterías de truenos,
iv) los truenos de impacto de la categoría 1 no contendrán más de 2,5 mg de fulminato de plata;
b) para los artificios de pirotecnia de la categoría 2, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
i) la distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 8 metros. No obstante, si procede, la distancia de seguridad podrá ser inferior,
ii) el nivel sonoro máximo no podrá exceder los 120 dB (A, imp) o un valor equivalente de nivel sonoro medido por otro método apropiado, a la distancia de seguridad;
c) para los artificios de pirotecnia de la categoría 3, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
i) la distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 15 metros. No obstante, si procede, la distancia de seguridad podrá ser inferior,
ii) el nivel sonoro máximo no podrá exceder los 120 dB (A, imp) o un valor equivalente de nivel sonoro medido por otro método apropiado, a la distancia de seguridad.
2) Los artificios de pirotecnia solo podrán estar fabricados con materiales que supongan un riesgo mínimo para la salud, la propiedad y el medio ambiente en materia de residuos.
3) El dispositivo de ignición deberá ser claramente visible o deberá estar indicado mediante una etiqueta o instrucciones.
4) Los artificios de pirotecnia no se moverán de manera errática ni imprevisible.

Doncs quedà clar que la directriu europea NO ESTÀ EN CONTRA DELS CORREFOCS ni d'actes similars (més va fer el PP al País Valencià amb tot el trull de les 'cordaes'). Ara bé, els que si poden estar en contra dels correfocs son els del Govern Central. Son ells qui decidiran tot això i els que poden fer-ho tan malament què els correfocs acabin sent espectacles de 'foc follets'.

[*] També n'han xerrat (com a mínim) aquí, aquí, aquí i aquí.

La Fi dels Correfocs (o la llei Europea de Regulació dels espectacles pirotècnics dels 15 metres, dotze pams i 4 guspires.)

potti | 26 Novembre, 2008 02:10 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Sembla ser, perquè no he vist cap enllaç cap a cap tipus de web/llei/altre que s'ha posat en marxa una llei de regulació d'espectacles pirotècnics on es diu que no pot haver-hi cap persona a menys de 15m de pirotècnia. A mi l'avís m'ha arribat via correu-e però segurament d'aquí poc estarà voltant per totes bandes.

Com a llei Europea per a la protecció de les persones s'ha creat una llei de regulació d'espectacles pirotècnics que diu: "no pot haver-hi cap persona a menys de 15 metres de la pirotècnia, ni tan sols les persones que fan possible aquest espectacle.

Per falta de cultura popular similar a la dels països de parla catalana el govern espanyol ha acceptat la llei Europea per aquest motiu, la federació Catalana, Valenciana i Balear de diables de foc estan estodiant la manera per que es reconeixi la tradició com a cultura popular per poder seguir conservant aquesta tradició.

Degut a n´aquest motiu s'ha pensat fer algun tipus de manifestació per convènçer al governs que donin tot el suport possible perquè es puguin seguir fent aquests espectacles en les localitats que vulguin conservar-la, i després dels recents espectacles que hem tengut a l'illa i la força que han tengut i tindran els pròxims anys la millor manera seria anar a Madrid a fer veure que aquesta és una tradició molt antiga i que hi ha molta gent que hi treballa i posen el seu esforç per fer-la continuar.

Si això és vera i no se fa res tal volta estam apunt de veure la Fi dels correfocs tal com els coneixem ara. La caputxa, en lloc de servir per protegir-se de les guspires, serà perquè la policia no te reconegui quan te botis la llei! ;-)

Quatre fotos, i no més, de la XIV Trobada de Xeremiers de Sa Pobla 2008

potti | 25 Novembre, 2008 22:07 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Un bon grapat de fotos tirades a plaça durant la Trobada i poc discriminades. No hi son totes però n'hi ha moltes que, segurament, permeten veure com estava la cosa. Properament penjaré un parell un poc més seleccionades (què m'agrada molt més).

Trobada Xeremiera

Els Xeremiers de Soller també han penjat més fotos i també podeu trobar vídeos al Youtube. (just a aquesta llista n'hi ha una desena llarga)

[*] Totes son tirades amb una Fuji S2 Pro i moltes pregaries a Sant Guifre.

XIV Trobada de Xeremiers de Sa Pobla. (2008)

potti | 24 Novembre, 2008 22:59 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Amb un cap de setmana de metereològicament complicat se va celebrar la trobada de Xeremiers de Sa Pobla. Enguany ja fa 14 anys que aquesta trobada se du a terme de la mà d'en Torrens i la inestimable col·laboració de tots(o molts) dels xeremiers de Mallorca.

Dissabte

Dissabte és va dur a terme el concert dintre l'església. De 4 grups al programa al final només sonaren tres. Els escocesos només sortien en forma d'homenatge. El cap de l'agrupació s'havia mort d'un atac de cor feia relativament poc. El concert se va fer llarg. Al contrari d'altres anys a aquest li va faltar ritme i el fred va acabar de fer la resta.

Amb un poc més de mitja església plena començaren a sonar varen ser els Vuits vents amb la 'presentació' del seu disc. Un tast d'unes quantes peces de les que surten amb una formació ben curiosa. No va estar malament, gens malament. Els búlgars, un cop acabats els Vuits vents, varen fer de les seves i ens presentar la seva música tradicional. Una vertadera llàstima que el ballador que hi havia el Diumenge al dinar[*] no hi fos allà dintre. Els darrers de tots els Italians, amb una presentació bilingüe (italià/català), varen ser el grup que va durar més estona i el que, tal volta, se quedà més curt. A mi s'hem va fer llarg (possiblement pel tipus de peces que varen presentar) o per la forma com se desenvolupà el seu concert. Malgrat tot, ens feren un bon repàs a la seva música i als seus balls que sempre va bé. Per acabar el concert la sonada conjunta dels italians amb xeremiers mallorquins com varen fer recentment quan se varen visitar les illes sicilianes.

Diumenge.

Diumenge el dia no va acompanyar gens. Un fort arruixat durant el matí va fer que la plaça de Sa Pobla quedés ben buida una bona estona. Després, poc a poc s'anà omplint de música, xeremiers, curiosos i altres que voltaven per allà. Ara bé, a la plaça semblava que n'hi havia menys que altres anys.

Qui ha anat ja sap com és el trull. Arribar, treure els trastos i sonar amb uns i amb els altres fins que ja no se tenen ganes de sonar més o, simplement, anar amunt i avall xerrant amb la gent, saludant als xeremiers que fa temps que no veus i pegant una ullada per les taules dels diferents luthiers per tal de fer salivera amb qualcun dels instruments que duen. Hi ha moltes maneres de fruir amb això. La cosa és no deixar-se espantar per el que provoca sentir el 'Bon Jesus' remesclat amb una 'munyeira', 'la Jota del Vermar' i l'Amparito Roca'.

A l'hora del dinar si que se va veure que enguany érem molt menys. Menys taules que altres anys i molts llocs buits. Faltaren cares ben conegudes (no direm noms...[**]). Ara bé de música, ball i un poc de festa no va faltar. Qui no s'ho va passar bé és perquè no va voler.

Ara a esperar un any més. Mentres miram tot el que la gent ha anat deixat penjat.

Un parell de vídeos

[*] Veure un dels vídeos. [**] Peró posarem algunes inicials. T. P. P. J. M. E. R. A. A. S. C. P. E. etc...

Primers sons de la XIV trobada de Xeremiers 2008. Yoòutamà. Vídeos.

potti | 23 Novembre, 2008 08:43 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

2 moments del concert de la XIV trobada de Xeremiers de Sa Pobla 2008.

El primer vídeo correspon al ball Sicilià per part dels Yoòutamà. El segon son xeremiers mallorquins sonant la Jota del Vermar amb ells. Ara toca partir cap a la trobada. Aquests dies aniré afegint més coses.

Sí, son foscos i tal volta podrien estar millor gravats però, amb els mitjans que tenc no puc fer res més. Sempre puc obrir una CC per donacions per poder pagar benzina i comprar una càmera de vídeo/fotos nova amb la que fer cosetes millor. :D

Navegant pel LIFE : En Pau Casals, castells, castellos i actuacions al 1966.

potti | 22 Novembre, 2008 15:29 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Des de fa ben poc, al Google, se pot fer un viatge per les imatges publicades a la revista LIFE de fa molts d'anys cap aquí. Gràcies al sr. Binari vaig poder veure s'afegien un parell de fotos de castells fetes a una actuació un tant especial en honor a Pau Casals.

Cellist Pablo Casals (C) standing on balcony of Grand Hotel Thermal amid unident. others waving to men forming a castello, a Catalan acrobatic feat in which men climb on each others shoulders to form human towers.

Ara bé, no penseu que emprant la paraula castells sortiran moltes fotos, ni tan sols castellers. Si en voleu trobar empraru "castello" o altres cosetes.

Castells

Les altres imatges les podeu veure aquí, aquí, aquí i aquí.

[?] Vos heu fixat com agafen el pilar? Què no falta una mà?

Spamitzat...

potti | 22 Novembre, 2008 10:20 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Esperant als que els administradors ho mirin de solucionar la veritat és que estic perdut entre MOLTS comentaris... No és aguantador...

XIV Trobada de Xeremiers a Sa Pobla.

potti | 21 Novembre, 2008 08:08 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Un altra any més se torna a organitzar la trobada de Xeremiers a Sa Pobla. Catorze edicions duen ja (què no son poques). El programa molt similar al dels altres anys.

Dissabte, a les 21:30h, a l'església parroquial:

  • Els vuit vents presentaran el seu nou disc : Altres coses
  • Xeremiers de Bulgaria
  • Yoòutamà, folk de sicilia (acompanyats pes Xeremiers de Son Roca)
  • Xeremiers Escocesos

Diumenge la trobada i posterior dinar a la plaça del poble...

Actualització : La trobada se farà dia 22 i 23 de novembre d'enguany (el 2008)

Nova presidenta als Castellers de Mallorca.

potti | 20 Novembre, 2008 21:54 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Avui en Jordi Segura ha deixat el càrrec de president de la colla Castellers de Mallorca després de sortir triada per majoria la candidatura de na Mercè Bardón (única candidatura que s'havia presentat) com a presidenta.

Felicitats Mercè

Les Violines volten per Mallorca. Les Violines a Porreres.

potti | 19 Novembre, 2008 10:04 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Les Violines, un grup 'folk' de l'altra banda del bassiot duen voltant per Mallorca des de dia 14 de la setmana passada. Lloseta, Cala Millor, Artà, Calvià, Manacor i, ahir, Porreres son els pobles que ja han trepitjat i, la veritat, no se si ho han fet amb molt d'èxit. No per la música que fan si no per l'alta mobilitat del públic illenc davant 'grups desconeguts' i l'amplia promoció dels concerts.

Les Violines (a Porreres)

A Porreres, entre el mal temps i la mort de l'antic rector que va fer que mig poble estès per altres bandes, no hi va haver gaire públic. Passàvem ben just dels vint-i-cinc. Tot i així el concert va estar força bé. Prop d'una hora i mitja sense aturada amb uns músics se divertiren prou sobre l'escenari[1] i el públic, ben assegut a les butaques, fruint del concert amb peces que recorden a les festes majors del Principat com ara El ball de Gitanes de Sant Celoni, A la festa!, el Rigodon o d'altres amb aires més celtes. En definitiva, un concert rodó on només faltà públic i ganes de ballar.

Les Violines (a Porreres)

Espero, de veritat, que hagin tengut molta més sort a tots els altres concerts que han fet. Als que encara estigueu a temps, avui, a Alcúdia, tornen a sonar. Anau-hi si podeu!. Com a curiositat, a Porreres, hi havia més gent estrangera al concert que aborígens... Curiós si més no.

Les Violines (a Porreres)

[1] O això feien veure.
[?] Les violines no eren moltes sonadores de violí?
[*] Les fotos estan fetes amb un silenciador i una Fuji S2 Pro

Antonia Punk, llums de nadal i el tercer aniversari de Pinyol Vermell (2008)

potti | 18 Novembre, 2008 15:00 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

L'associació de Joves Pinyol Vermell, aquest passat dissabte, organitzà tota una serie d'actes festius per celebrar el seu tercer aniversari amb un marcat caire cultural amb tota una serie d'actes que s'allargaren des de primera de la vesprada i fins ben entrada la nit a la Plaça de l'Església.

Jo vaig arribar just a la glosada per sentir com finalitzava aquesta i per veure l'homenatge a Toni Roig i els concerts de grups tan diversos com els One Face, els Antonia Punk, Waiting the widow o els Definiu Tu!! (entre d'altres). Gràcies a aquest concert Sa Pobla va tenir el dubtós honor de ser la primera població en encetar les llums nadalenques enguany [*].

Així doncs, com ja arriba el nadal... per molts d'anys!.

Antonia Punk

[!] La foto està feta amb un nikkor 50mm i un objectiu Fuji S2 Pro.
[*] Què diuen que els comerciants volen encendrer-les encara més prest per veure si els hi soluciona la crisis. Això vol dir que ho creuen molt en els miracles i en el poder de control menta de les llums de nadal o la majoria de la població està 'condicionada' i els llums de nadal els hi produeix un consumisme compulsiu...

One Face.

potti | 17 Novembre, 2008 23:07 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Una foto del concert de dissabte passat a Sa Pobla. El grup de 'hiphop' One Face.

One Foot [*] La foto encara està tirada amb la Fuji S2 Pro i un 50mm 1,8f

Minyons de Terrassa fa un poc d'història amb el 3 de 9 amb folre i l'agulla.

potti | 16 Novembre, 2008 14:20 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Minyons de Terrassa, en l'any que celebra el 10è aniversari del primer 3 de 10 descarregat , ara fa unes poques hores s'ha convertit en la primera colla en poder carregar l'inèdit 3 de 9 amb folre i l'agulla (o el pilar al mig) a la seva diada. Segons sembla el pilar de l'agulla ha caigut per dalt. Una llàstima.

Una llàstima què el castell s'hagi quedat a mitges. A veure qui aconsegueix descarregar-lo.

Dijous bo. Patró dels estudiants i de l'aturada elèctrica.

potti | 13 Novembre, 2008 22:59 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Si hi ha qualque sant que sempre se celebra és Sant Dijous Bo. Sant Universitari per excel·lència. L'únic sant que conta amb una de les majors armes per ser seguit per la majoria dels joves : la situació al calendari. És un sant constructor de ponts gràcies a la seva astuta situació al calendari i a més, enguany, ha aconseguit paralitzar l'illa gràcies al seu control de l'electricitat. Un Sant que any rera any, i gràcies a la seva influència en els clubs de més renom, se celebra amb més devoció, més carpes, més música so, més embalum, i més inquers que fugen de la seva fira...

ensaïmadota

Diuen que ha estat un èxit, que l'ensaïmada més gran del món ha estat ben bona, que cada cop hi ha més gent. Que cada any se consolida més la fira. Jo, no se per quina raó cada any ho dubto més. És arribar-hi i cada cop sentir-me més fora de lloc[1]. I mira que encara som universitari. Serà que no som Inquer...

Ara, mentres acabava d'escriure això m'acaben de recordar que el Dijous Bo no és cap sant. Serà l'aura que l'envolta i tota la faràndula que m'ha confós...

A banda de l'Ensaïmada qualcú me pot dir que té d'especial aquesta fira de les altres? Encara no ho he trobat! :S

[1] I això que va haver-hi un any, en el que duguerem les xeremies, que va ser ben divertit tot això.
[*] La foto és de la web de dijousbo

rapers i glosadors

potti | 09 Novembre, 2008 20:36 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net technorati.com

Una curiositat...

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 ... 73 74 75  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb